Personas datu aizsardzība

Cienījamais klient!

Akciju Sabiedrība “RIGI” savu pakalpojumu sniegšanas vajadzībām ikdienā:

- Ievāc personas datus, izmantojot klienta aizpildītas veidlapas;

- Ievada tos elektroniskajā klientu Zobārstniecības pieraksta organizēšanas programmā;

- Uzglabā iegūtos personas datus papīra un elektroniskajā formā;

- Veic personu attālinātu un klātienes identifikāciju, izmantojot personas datus;

- Izmanto iegūtos datus zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas vajadzībām.

Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) prasības, kas stājās spēkā ar 2018.gada 25.maiju, kā arī rūpējoties par Jūsu datu drošību, mēs esam atjauninājuši mūsu personas datu aizsardzības politiku.

Lai apstrādātu Jūsu personas datus, veiktu klientu identifikāciju un informētu par Jūsu ieplānotās vizītes laiku, mums ir vajadzīga Jūsu piekrišana. Piekrišanu var izteikt, parakstot klātienē AS “RIGI” saimnieciskās darbības vietā Dzirnavu iela 92/2-16, Rīga, LV-1050 atbilstošu veidlapu.

Jūsu dati netiks pārsūtīti vai izpausti nevienai personai, kurai nav tiešs pienākums veikt Jūsu identifikāciju darba pienākumu pildīšanas ietvaros. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercziņojumu saņemšanas, kā arī no piešķirtas atļaujas datu ievākšanai, uzglabāšanai un apstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par savām tiesībām, Jūs varat iepazīties ar pilnīgu konfidencialitātes politiku mūsu mājaslapā www.swissdentalexperts.lv.